top of page
01 - STRASNICE_OBR_BARVA.jpg

Financování

Jistota ve financování a dostatečné zajištění výstavby je to, co je podstatou našeho fungování. Vyplývá to z vlastní majetkové vazby na silného partnera – společnost IPC a.s. Zároveň je to jasný signál směrem ven – k našim klientům a zákazníkům, že celý průběh realizace je bezpečný a  neohrozí nás ani je. Již při nákupu pozemků využíváme finančních zdrojů vlastních, ale také z mateřské společnosti IPC a.s.. Tato naše nezávislost má výhodu při sjednávání so nejvýhodnější ceny a také nám to umožňuje rychle reagovat na aktuální nabídky. Následné přípravné práce – projekční a inženýrská činnost jsou financovány z vlastních zdrojů. 

bottom of page