top of page
01 - STRASNICE_OBR_BARVA.jpg

Realizace

Naše realizace jsou postavené na pevných základech dlouholetých projekčních a realizačních zkušeností lídra společnosti Building Invest EU – Ing.arch.Olivera Kálnássy, autorizovaného architekta, člena ČKA. Zároveň se opíráme o bezpečné a pevné zázemí společnosti IPC a.s., která je nositelem finančního zajištění. Realizované projekty vytváří společné portfolio, rozvíjí další investice a zhodnocování majetku.

V rámci realizace developerských projektů jsme schopni zaštítit zakázku od prvních kroků až po konečný prodej, či pronájem. V úvodu každou potenciální příležitost podrobíme podrobné analýze  z hlediska technického, legislativního, ale i finančního a ekonomického. Každý projekt schvaluje vedení společnosti IPC a.s., v případě větších projektů realizujeme studie proveditelnosti s ekonomickými analýzami. Po prvotním schválení následuje projekční činnost, podrobný rozpočet, nastavení časových a finančních parametrů projektu, zajišťujeme inženýrskou činnost až po získání stavebního povolení. V průběhu realizace provádíme podrobný monitoring a kontroling stavby, technický a autorský dozor. Následně uvádíme stavby do provozu, zajišťujeme kolaudaci, všechny potřebné revize a ručení. V neposlední řadě propojujeme nové uživatele s našími stavbami, či už jako novými vlastníky, nebo nájemníky, dohlížíme na bezproblémový provoz a údržbu nemovitostí. Samozřejmostí je profesní a kvalifikační kvalita našich lidí, dostatečné technické zázemí a zajištění.

bottom of page